043.5627.424 adbon@gmail.com
Trang chủ > Báo giá

LINUX HOSTING

Thông Tin Cá Nhân Cá Nhân ++ Bán Chuyên Nghiệp Bán Chuyên Nghiệp ++ Chuyên Nghiệp Doanh Nghiệp Thương Mại Điện Tử
Server tại Việt Nam
(VNĐ/tháng)
36.000đ
63.000đ
90.000đ
135.000đ
160.000đ
250.000đ
380.000đ
Thanh toán 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng
Dung lượng 300 MB 600 MB 800 MB 1.1GB 1.5GB 3GB 5GB
Băng thông 5GB 10GB 15GB 20GB 30GB 80GB 150GB
Sub-domain 3 5 15 20 25 40 60
Email POP3 / Webmail 10 15 25 40 50 80 100
Tài khoản FTP 1 1 2 4 4 8 10
PHP5 , GD2
MySQL5 0 1 2 4 5 8 10
Addon Domain 0 0 1 3 4 7 9
Park Domain 3 5 15 20 25 40 60
Backup Hàng tuần
Dịch vụ bổ sung
Thông tin 1G Bandwidth Extra 2G Bandwidth Extra 5G Bandwidth Extra 10G Bandwidth Extra 20G Bandwidth Extra Restore data for Hosting DB MSSQL
Giá 20.000đ 40.000đ 97.000đ 188.000đ 300.000đ 200.000đ 49.000đ

 

 

BÁO GIÁ DOMAIN

Tên miền việt nam – cấp 2

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hằng năm
*.VN 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ/năm

Tên miền việt nam – cấp 3

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hằng năm
.biz.vn | .com.vn | .net.vn
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ
350.000 VNĐ
.ac.vn | .edu.vn | .gov.vn | .org.vn.health.vn | .info.vn | .int.vn | .pro.vnTên miền địa giới hành chính
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ
480.000 VNĐ
200.000 VNĐ
.name.vn
450.000 VNĐ
30.000 VNĐ
480.000 VNĐ
30.000 VNĐ

Tên miền quốc tế

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hằng năm
.biz | .com | .net | .us icon_free 250.000 VNĐ / năm
.info | .org Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 258.000 VNĐ / năm
.co.uk | .eu | .name Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 265.000 VNĐ / năm
.pw Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 323.000 VNĐ / năm
.pro | .tel Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 366.000 VNĐ / năm
.asia Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 392.000 VNĐ / năm
.com.co | .in | .mobi | .net.co | .nom.co | Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 452.000 VNĐ / năm
.de Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 526.000 VNĐ / năm
.bz | .me | .tv | .ws Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 666.000 VNĐ / năm
.cc Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 697.000 VNĐ / năm
.co Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 759.000 VNĐ / năm
.com.tw | .net.tw | .org.tw | .tw Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 968.000 VNĐ / năm
.jp Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 2.279.000 VNĐ / năm
.xxx Domain - Hosting - Tên Miền - VPS - Email - Email Server - Email Hosting - Máy Chủ - Thuê Máy Chủ - Việt Nam 2.494.000 VNĐ / năm

BÁO GIÁ MAILSERVER

Đặc Tính Server Mail Server Cheap Mail Server #0 Mail Server #1 Mail Server #2 Mail Server #3 Mail Server #4 Mail Server #5
Chi phí
50.000đ1 tháng
100.000đ1 tháng
180.000đ1 tháng
300.000đ1 tháng
450.000đ1 tháng
600.000đ1 tháng
750.000đ1 tháng
Giảm 10% đăng ký mới/gia hạn 2 năm
Giảm 15% đăng ký mới/gia hạn 3 năm
Giảm 20% đăng ký mới/gia hạn 4 năm
Giảm 25% đăng ký mới/gia hạn 5 năm
Đăng ký ít nhất 12 tháng 12 tháng 12 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng 6 tháng
Dung lượng đĩa cứng 1GB 2GB 5GB 10GB 20GB 50GB 80GB
Số lượng Email Online
(POP3 account)
5 20 50 100 200 300 499
Số lượng Email forwarder
(dùng để làm Mail offline nếu như không dùng Catch All)
5 20 50 100 200 300 499
Mail List 1 2 3 10 15 20 40
Parked Domains 2 3 5 7
Catch All (Dùng để làm Email Offline)
(tạo được số lượng email không hạn chế ở server offline)
Quản lý email vào
(Kiểm soát nội dung email nhận của nhân viên)
Quản lý email gửi ra
(Kiểm soát nội dung gửi ra của nhân viên)
Check mail bằng Webmail / Microsoft outlook
Sao lưu dữ liệu Miễn phí định kỳ hàng tuần/tháng

BÁO GIÁ VPS

Đặc Tính Server VPS #1 VPS #2 VPS #3 VPS #4
CPU
1 Core
2 Core
3 Core
4 Core
HDD
15GB [SSD Cloud Storage]
25GB [SSD Cloud Storage]
40GB [SSD Cloud Storage]
80GB [SSD Cloud Storage]
RAM
512MB + 256MB Free
1GB + 512MB Free
2GB + 512MB Free
4GB + 1GB Free
Bandwidth
Unlimited
Direct Admin
Free Direct Admin nếu đăng ký từ 1 năm
Phí 3 tháng
160.000đ/1 tháng
330.000đ/1 tháng
500.000đ/1 tháng
900.000đ/1 tháng
Phí 6 tháng
152.000đ/1 tháng
314.000đ/1 tháng
475.000đ/1 tháng
855.000đ/1 tháng
Phí 12 tháng
144.000đ/1 tháng
297.000đ/1 tháng
450.000đ/1 tháng
810.000đ/1 tháng

Dịch vụ bổ sung VPS

Thông tin 256MB RAM VPS 512MB RAM VPS 1GB RAM VPS 10G HDD VPS 50G HDD VPS 100G HDD VPS
Phí 1 tháng
100.000đ/1 tháng
200.000đ/1 tháng
400.000đ/1 tháng
200.000đ/1 tháng
500.000đ/1 tháng
800.000đ/1 tháng
Phí 3 tháng
100.000đ/1 tháng
200.000đ/1 tháng
800.000đ/1 tháng
200.000đ/1 tháng
500.000đ/1 tháng
800.000đ/1 tháng
Phí 6 tháng
100.000đ/1 tháng
200.000đ/1 tháng
400.000đ/1 tháng
194.000đ/1 tháng
485.000đ/1 tháng
776.000đ/1 tháng
Phí 12 tháng
100.000đ/1 tháng
190.000đ/1 tháng
380.000đ/1 tháng
190.000đ/1 tháng
475.000đ/1 tháng
760.000đ/1 tháng