043.5627.424 adbon@gmail.com
Trang chủ > Tin tức > Quy Trình Thiết Kế Website Uy Tín Nhất

Quy Trình Thiết Kế Website Uy Tín Nhất

quy-trinh-thiet-ke-web-tai-web3nhat 

Bước 1: Thu thập thông tin khách hàng

– Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng.
– Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về trang Web và các thông tin khách hàng cung cấp.

Bước 2: Giai đoạn phân tích

– Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế website của khách hàng, phân tích rõ ràng mục      đích, yêu cầu, nguyện vọng của khàch hàng.
– Lập kế hoạch thực hiện dự án
– Căn cứ trên kết quả khảo sát, thông tin do khách hàng cung cấp, thiết kế lập cấu trúc cho  website và thiết kế chung cho toàn hệ thống.

Bước 3: Giai đoạn thiết kế

– Xem xét chi tiết yêu cầu và tiến hành thiết kế website
– Tiến hành xử lý hiệu ứng ảnh, thu thập tài liệu liên quan
– Kiểm tra sản phẩm để đảm bảo tính thẩm mỹ và thống nhất.

Bước 4: Giai đoạn Xây dựng cơ sở dữ liệu và Lập trình web

–  Tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu và lập trình để hoàn thiện các chức năng của hệ thống.
– Soạn thảo nội dung tài liệu, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung rồi đưa lên trang web.
– Tích hợp hệ thống: lắp ghép phân tích thiết kế, nội dung lập trình thành một sản phẩm.
– Tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và thực hiện nghiệm thu nội bộ

Bước 5: Giai đoạn chạy thử

– Tổng hợp nội dung, xây dựng hệ thống theo thiết kế.
– Kiểm tra và sửa lỗi.
– Lắp ghép thiết kế với phần mềm, đảm bảo không sai lệch với thiết kế và phần mềm hoạt động tốt.
– Chạy thử hệ thống trong vòng 1 tuần.
– Kiểm tra và sửa.

Bước 6: Giai đoạn nghiệm thu

– Khách hàng duyệt dự án: khách hàng duyệt chất lượng dự án.
– Đăng tải hệ thống: đảm bảo hệ thống chạy tốt.

Bước 7: Giai đoạn chuyển giao

– Bàn giao cho khách hàng
– Đào tạo và huấn luyện khách hàng quản trị website một cách hiệu quả
– Đánh giá, bảo trì.

Bước 8: Giai đoạn bảo trì website

– Bảo trì website trong 1 năm
– Chăm sóc khách hàng